O Ajobs

Ajobs.sk -  automotive jobs je špecializovaný interaktívny pracovný portál pre zamestnávateľov a uchádzačov o prácu výlučne v sektore automobilového priemyslu a na neho nadväzujúcu výrobu.

Ajobs.sk je automobilový – je otvorený pre pozície a uchádzačov o prácu na všetkých úrovniach – od brigádnikov a absolventov škôl, obslužný personál až po špecialistov a vrcholový manažment.

Ajobs.sk je miesto, kde nájdete relevantné pracovné ponuky z oblasti automotive a pridruženej výroby rýchlejšie, adresnejšie a efektívnejšie. V našej databáze špecialistov sa nachádzajú len overené profily uchádzačov o prácu.

Či už hľadáte príležitosti na ďalší rozvoj svojho talentu a pracovnej kariéry v automobilovom prostredí, alebo posilňujete svoj tím, ajobs.eu je vašou prvou prirodzenou voľbou.ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+ 421 (0) 902 419 099
IČO:
46726781
DIČ:
2023569515


Aktuálna ponuka na Váš e-mail:
Kontakt
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+421 (0)902 419 099

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so' (tried: /usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so (libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so.so (/usr/local/php-7.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0