Práca v pohybe, alebo: 5 dôvodov, prečo sa zamestnať v automobilovom priemysle

Hľadáte si prácu alebo nie ste spokojný a chceli by ste vašu súčasnú prácu vymeniť za niečo nové a lepšie? V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, prečo by ste mali začať vážne uvažovať o kariére práve v tomto segmente.

Automobilový priemysel je pilier ekonomiky Slovenska, ktorý tvorí až 41% priemyselných tržieb SR. Práca v automotive, ako sa automobilovému priemyslu tiež hovorí, vďaka svojim možnostiam a pracovným podmienkam priťahuje množstvo uchádzačov o zamestnanie. Záujemci o prácu v automobilke pochádzajú často zo vzdialených regiónov, čo potvrdzuje fakt, že ide o lukratívnu prácu, za ktorou sú uchádzači ochotní dochádzať, alebo sa rovno aj presťahovať.

Čo teda robí prácu v tomto odvetví takou zaujímavou?

1. Práca s najmodernejšími technológiami

Asi každý sa v detstve hrával so stavebnicami, mnohí aj s angličákmi alebo transformermi, teda autami-robotmi. Pri pohľade na moderné robotické linky v automobilkách, ktoré z komponentov skladajú autá, mnohým tieto detské časy pripomínajú. Vtedy to bola hra, dnes je to realita.

Programovanie robotov a strojov je dennou rutinnou prácou zamestnancov v automobilkách. Trend automatizácie výroby, ktorý začal pred 100 rokmi Henri Ford, sa v posledných dekádach zmenil na nepoznanie. A tento trend smerom k plne automatizovaným linkám bude ďalej rásť.

Dopyt po špecialistoch so študijnými odbormi ako mechanotronika, alebo aplikovaná informatika a s praxou v strojárenstve, alebo automobilovom priemysle, už teraz prevyšuje ponuku. Odzrkadľuje sa to aj na nadštandardnom odmeňovaní týchto pozícií nielen na Slovensku, ale všade na svete.

V automobilovom priemysle máte možnosť získať pracovné skúsenosti s najmodernejšími technológiami. Práca na stále nových projektoch a podieľanie sa na inováciách je to, čo k tejto práci priťahuje aj mnoho šikovných absolventov.

2. Vzdelanie a odborný rast

V každom odvetví priemyslu, ale aj v službách, platí jednoduchá rovnica: odborné vzdelávanie zamestnancov = rast firmy. V automobilovom priemysle to však platí zvlášť. Neustále sa meniace podmienky, nové patenty a technológie, meniace sa pracovné postupy a prirodzená fluktuácia zamestnancov, kladú vysoké nároky na firmu a jej konkurencieschopnosť.

Nedávny prieskum Eurostatu ukazuje, že až 20 % pracujúceho obyvateľstva EÚ má nízku gramotnosť. To len zvyšuje rastúci nesúlad medzi zručnosťami, ktoré ľudia nadobúdajú, a tými, ktoré si vyžaduje trh práce. Tieto faktory prispievajú k tomu, že automobilky svojim zamestnancom ponúkajú množstvo školiacich a tréningových programov doma, ale aj v zahraničných prevádzkach. Rôzne kurzy a stáže v zahraničí sú užitočné nielen pre zvyšovanie hodnoty zamestnanca a jeho zručností, ale nepriamo aj hodnoty samotnej automobilky.

V automobilovom priemysle má ambiciózny zamestnanec možnosť stále si rozširovať svoje znalosti, nadobúdať nové a stúpať po kariérnom rebríčku.

3. Istota a stabilita

Ide o veľmi stabilné a stále rastúce odvetvie priemyslu. Automobilový priemysel generuje v slovenskej ekonomike až 9 % zamestnanosti, teda zhruba 200 tisíc pracovných miest. Samotné automobilky zamestnávajú zhruba 16 tisíc ľudí. V celom automobilovom priemysle pracuje celkovo 60 tis. ľudí, ďalších 81 tisíc zamestnancov nachádza prácu u subdodávateľov. Zvyšné pracovné miesta vznikajú pri výrobe spotrebných predmetov, ktoré si ľudia z takto zarobených príjmov kupujú (štúdiu vypracovala Ekonomická univerzita v Bratislave).

Okrem množstva výhod a benefitov ponúkajú automotive závody aj bezpečné pracovné prostredie, úrazové poistenie, sociálne programy, spomínané školenia a rozvojové projekty, príspevky a podporu pri nečakaných životných udalostiach.

4. Pestrosť príležitostí

Automobilový priemysel ponúka pracovné pozície vo výrobnej aj nevýrobnej oblasti. Svoje uplatnenie v ňom nájdu šikovní absolventi a profesionáli nielen v montážnej hale, karosárni, alebo lakovni, ale aj na manažérskych pozíciách v procesnom riadení, alebo kontrolingu.

Množstvo pracovných príležitostí čaká aj pri výrobe komponentov, v logistike, v riadení kvality, v priemyselnom inžinierstve, v oblastiach financií, ľudských zdrojov, komunikácii a marketingu, v informačných technológiách, v nákupe alebo predaji.

V posledných rokoch stúpol aj význam a investície slovenských závodov do pozícií vo výskume a vývoji (R&D), v ktorých nájdu uplatnenie napríklad aj absolventi vysokých škôl s prírodovedeckými študijnými odbormi.

5. Globálne možnosti uplatnenia sa

V rámci automobilového priemyslu môžu zamestnanci svoje vzdelanie a prax uplatniť po celom svete. Automobilky vytvárajú dopyt po uchádzačoch na rôzne pozície, s ohľadom na pracovné skúsenosti, alebo ich absenciu. Voľný trh a voľný pohyb osôb v rámci EÚ, ako aj medzinárodná spolupráca, ktorá nemá v dejinách Európy obdobu, tak poskytujú množstvo profesijných príležitostí v automobilovom priemysle.

Absolventi a uchádzači o prácu v automobilovom priemysle majú k dispozícií množstvo príležitostí a to v globálnom rozsahu. Každý si podľa svojich preferencií a skúseností dokáže nájsť svoje vysnívané miesto a kariérnu cestu.

Je to naozaj tak?
Zdieľate tieto tvrdenia alebo máte iný názor?
Uchádzali ste sa už niekedy o prácu v automotive, alebo v ňom pracujete?
Napíšte nám vaše skúsenosti s výberovým konaním, s pracovnými podmienkami, možnosťou ďalšieho vzdelávania a relokáciou.

Ďakujeme za Vašu spätnú väzbu.

Zuzana Kvočeková a AJOBS TEAM


Aktuálna ponuka na Váš e-mail:
Kontakt
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+421 (0)902 419 099

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so' (tried: /usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so (libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so.so (/usr/local/php-7.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0