Prečo sa stať členom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu

Slovak Society for Quality - pripojte sa k nam

Staňte sa členom Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Členstvom v Slovenskej spoločnosti pre kvalitu sa stanete súčasťou etablovaného profesijného združenia, ktoré je uznávaným partnerom v oblasti kvality na Slovensku už od roku 1993. Pridajte sa do organizácie, ktorá ponúka spoluprácu v rozvoji kvality najvšeobecnejšom zmysle slova.

Sme dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie občanov a právnických osôb. Našim poslaním je pomocou činností a aktivít členov zvyšovať povedomie a úroveň kvality v celej spoločnosti.
Naša vízia, misia a priority.

Sme národným reprezentantom Slovenskej republiky v European Organization for Quality a v European Foundation for Quality Management.

Staňte sa členom a súčasne získate možnosť využívania nasledujúcich výhod:

  • Zapojte sa do diskusií, konfrontujte svoje názory a postoje, zdieľajte dobrú prax s profesionálmi doma a v zahraničí.
  • Získate zľavu z ceny pri účasti na podujatiach organizovaných SSK – konferencie SDK, školenia, workshopy a ďalšie.
  • Získajte predplatné odborného časopisu, ktorý obsahuje články o aktuálnych trendoch v oblasti kvality a jeho pravidelné zasielanie v počte podľa typu členstva.
  • Získajte prístup k domácim i zahraničným periodikám, vzdelávacím materiálom, možnosť využitia knižnice SSK.
  • Získajte profesionálne poradenstvo v procese implementácie modelu výnimočnosti EFQM, modelu CAF, ISO manažérske štandardy, HACCP, OHSAS, ESG a iné.
  • Pomôžeme Vám nájsť najvhodnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť, na požiadanie v spolupráci s našimi členmi pomôžeme zorganizovať školenia, workshopy a iné podujatia „in home “a
    „in time“.

Slovenská spoločnosť pre kvalitu www.ssk.sk
Slovak Society for Quality e-mail: ssk@ssk.sk
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, Slovakia T: +421/918/473 329


Aktuálna ponuka na Váš e-mail:
Kontakt
ARTELA s.r.o.
Eisnerova 6
841 07 Bratislava
Slovenská republika

+421 (0)902 419 099

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so' (tried: /usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so (libMagickWand.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so.so (/usr/local/php-7.3.28/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20180731//usr/local/php-7.0.2/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20151012/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0